Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Průvodce obcí > Dějiny obce > Dávná historie

Dávná historie

První zmínka o obci je z roku 1355. Do 16. století byl skutečným vlastníkem český král, kterému patřil hrad Trutnov. Prvními poznatelnými držiteli  vsi Staré Buky byli vladykové Vintíř a Jindřich z Jimnice - Švábenicové.

1412 je držitelem Nipek Bonoschek. 1519 Jan z Warnsdorfu. Jeho dcera Kristýna se zasnoubila s Benediktem Stošem z Kounic. Tím na starobuckém panství nastupuje rod Kouniců. V roce 1581 propustil král statek z manství a ten se stal dědičným majetkem Stošů z Kounic.

Díky dědickému dělení majetku byly Staré Buky již od této doby vlastně třemi samostatnými vesnicemi s názvy Dolní Staré Buky, Prostřední Staré Buky a Horní Staré Buky, které se rozkládaly na obou březích Starobuckého potoka v délce okolo pěti kilometrů.

Po Bílé hoře se střídají vlastníci. Až v roce 1701 kupuje zadlužené panství královehradecký hejtman Pertolt Vilém z Valdštejna. Valdštejny pak vystřídal rod Schaffgotschů. V roce 1850 byla nahrazena  vrchnostenská správa správou státní, zřízením okresních a obecních úřadů.

Od roku 1880 byl majitelem buckého hospodářského statku trutnovský továrník Jan Faltis.
Marie Faltisová se provdala za hraběte Dominika z Hardeggu. Její dcera provdaná za hraběte de Chamaré prodává starobucké panství firmě Gläser.

Od roku 1913 vlastní panství princ Alexander Croy s chotí Mathildou, který zde zůstává i po 1. světové válce.

Obyvatelstvo bylo až do roku 1945 po několik století převážně německé národnosti. Zdrojem obživy bylo hlavně zemědělství. Velký počet obyvatel byl během léta činný v širokém okolí jako zedníci, tesaři a nádeníci.  V zimním období bylo provozováno domácí tkalcovství.

V 19. a začátkem 20. století byly obci 3 mlýny, pivovar, lihovar, pila se šindelnou, bavlnářská manufaktura, sekernický závod a pazderna. Výčepních koncesí bylo 14.

O dalším vývoji obce nejlépe vypovídá –
demografický vývoj obce v období od r. 1869 do r. 2001

R O K

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 1994 2001

Horní Staré Buky

746 584 426 217 178 137 103 104    

Prostřední Staré Buky

964 803 687 290 276 239 234 178    

Dolní Staré Buky

339 289 237 160 154 127 95 75    

C E L K E M

2049 1676 1350 667 608 503 432 357 357 393

K 1. lednu 2006 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 440 obyvatel. V roce 1994 se zastavil propad a dochází k nárůstu způsobenému zejména „útěkem“ z měst. Při současné motorizaci je to výhodné  pro mladé lidi a rodiny, vzhledem k blízkosti Trutnova (10km). Je jen škoda, že po dosídlení obce v poválečných letech došlo k demolicím a zpustnutí velké části nemovitostí.

V průběhu socializace vesnice dochází několikrát k výměně různých forem hospodaření v jednotlivých katastrech obce - od soukromého, JZD až po státní statky. V té době také odešla z obce poměrně velká část dosídlenců. Nakonec v celé obci zakotvil jeden státní statek, který  se po roce 1990 transformoval na  a.s. Výšina. Statek  v době intenzivního hospodaření zaměstnával velkou část obyvatelstva obce. Památníkem  tohoto období jsou „Starobucké Hradčany“  - farma státního statku v Horních Starých Bukách. Tato stavba z poloviny 90. let je jedním  z nejnecitelnějších a nejbezohlednějších zásahů do vzhledu a ekosystému krajiny. Po transformaci dochází ke změně hospodaření ve směru omezení rostlinné výroby a k přechodu na pastevní odchov dobytka. Tím došlo k velkému snížení počtu zaměstnanců a z toho plynoucí nutností hledat zaměstnání v okolních obcích, hlavně v Trutnově.

Kladem tohoto způsobu hospodaření je obnova vzhledu krajiny, vypásáním dříve  neobdělávaných ploch a zlepšování životního prostředí, zatravňováním dřívějších „družstevních lánů“ vzniklých rozoráním mezí. Velkým přínosem je i  omezení hnojení umělými hnojivy o čemž svědčí i změny příslušných parametrů ve vzorcích vody.

Část  obyvatel po roce 1990 začala soukromě podnikat. V obci jsou 2 truhláři, 3 hospody, 1 krámek, několik občanů podniká ve stavebnictví, ve službách pro zemědělství a v pěstební činnosti v lese.