Je nutné nainstalovat Flash player

Je nutné nainstalovat Flash player

Drobečková navigace

Úvod > Dějiny obce > Období 1990 - 2005

Období 1990 - 2005 (krátké ohlédnutí)

24. listopadu 1990 – první svobodné volby, účast 78,55% voličů, OF – 63,08%, KSČ – 36,92% hlasů. Složení zastupitelstva:

Starostou zvolen Ladislav Marvan, místostarostou Jiří Bischof

1991

„učednické období“ demokraticky zvoleného zastupitelstva
- zastupitelstvo schvaluje první Vyhlášku o nakládání s odpady
- prodej domů č.p. 63 a 86 z vlastnictví obce

1992

- zahájena činnost zdravotního střediska 1x týdně

1993

- ukončení provozu mateřské školky pro nerentabilní provoz
- oprava místní komunikace do Horních Starých Buků
- příprava projektové dokumentace na protipovodňové úpravy Starobuckého potoka

1994

- vybudování pevných komunikací k č.p. 33 a na Červený kopec
- odhlasováno snížení počtu zastupitelů pro příští voloby
- započata oprava hřbitovní zdi
- komunální volby v listopadu: KSČM – 4 ODS – 3 mandáty.  Starostou zvolen Bischof, místostarostou Hermanová
- oprava mostku u č.p. 131

1994 – 1995

PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY HORNÍHO TOKU STAROBUCKÉHO POTOKA
Při této akci byly v celém úseku rekonstruovány mostky a lávky z prostředků obce.

1995

- schváleno vyplácení jednorázových příspěvků při narození dítěte nebo úmrtí občana ve výši 1000,-Kč
- dokončení opravy hřbitovní zdi
- oprava střechy u č.p.43
- opravy mostků u č.p. 113 a 115 a za č.p. 67
- 16. prosince – Vánoční odpoledne s dětmi a 1.posezení  s důchodci

1996

- příspěvek na opravu komunikace k č.p. 31
- zakoupen křovinořez
- zakoupen počítač pro ZŠ Pilníkov-
- TJ SOKOL – 20 000,-Kč
- Domov důchodců Pilníkov - 20 000,-
- DD Lampertice  - 6 000,-
- TJ SOKOL oprava střechy  kabin a branek
- Volby do Parlamentu ČR – účast 82,3% voličů
- Schváleno poskytování příspěvku na výstavbu individuálních ČOV (50%)
- 2.posezení s důchodci

1997

- MS Staré Buky - 50 000,- na opravu chaty
- TJ SOKOL – 100 000,- na výstavbu kiosku
- DD Pilníkov - 20 000,-
- DD Lampertice – 10 000,-
- Obci Střeň u Litovle – 100 000,-Kč na odstraňování povodňových škod
- Zahájena přestavba agitačního střediska a kina na Obecní hospodu
- schválena dotace TJ SOKOL – 50 000,- na rekonstrukci sociálního zařízení pro rok 1998

1998

- výstavba dvou malobytů v č.p. 50 (bývalá školka)
- dokončení výstavby Obecní hospody – v celkové částce cca 2.500 000,-Kč
- volby do Parlamentu ČR
- listopad komunální volby: ODS – 4 mandáty   KSČM – 3 mandáty
- v tomto roce telefonizace celé obce Telecomem
- zvýšen příspěvek při narození na 5 000,- a při úmrtí na 2 000,-Kč

1999

- zrušeno poskytování dotací na ČOV
- zhotovení mostovky u č.p. 67
- rekonstrukce mostku u č.p. 1 -  100 000,-Kč
- odprodej akcií Východočeské energetiky a Východočeské plynárenské
- kolaudace a přidělení malobytů
- rekonstrukce prostor v č.p. 50 na novou ordinaci prakt. lékaře
- dětský den – Kůň a dítě – u Ciprů

2000

- přestěhování ordinace do nových prostor
- zakoupen nový počítač na OÚ
- 1. 4. Dětský karneval
- schválena a zahájena půdní vestavba dvou bytů v č.p. 50, ve výběrovém řízení zvítězila firma Medis Holding, a.s.,  která výstavbu provedla o 600 000,- levněji, než byla nejnižší nabídka ostatních firem.
- ZAHÁJENY PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY DOLNÍHO TOKU STAROBUCKÉHO POTOKA

2001

- dostavba půdních bytů – celková částka 2.136 372,-Kč + 300 000,- ČOV. Obec na tuto akci získala státní dotaci ve výši 640 000,-Kč
- zahájena výstavba dvou bytů v 1. poschodí a bezbariérového v přízemí č.p. 50
- v březnu 3. posezení s důchodci – 70 účastníků
- HISTORICKÝ MAJETEK - OBCI PŘEVEDENY LESY – zřízen subjekt Obecní lesy Staré Buky,  lesní hospodář Kaplan Marek
- TJ SOKOL – 20 000,- Kč
- MS Staré Buky – 20 000,-Kč
- Hospic Červený Kostelec – 5 000,-Kč
- Schválen přechod na kapitační platby za svoz domovního odpadu

2002

- schválena nová Vyhláška o nakládání s odpady s účinností od 1.dubna
- opravy komunikací k č.p. 16 – 367 000,-Kč, a č.p. 100 – 259 694,-Kč
- zakoupen malotraktor MTD pro TJ SOKOL – 80 000,-Kč
- volby do Parlamentu ČR
- prodej č.p. 47
- oprava mostu a zdi u Menglerů, - 318 955,-Kč, (100 000,-uhradila Správa silnic)
- oprava cesty na Dolce 20 000,-
- 100 000,-Kč obci Předmíř na povodňové škody
- hydrogeologický průzkum hřbitova
- 50 000,- TJ SOKOL
- listopad- volby do Senátu ČR a komunální volby: KSČM 2 mandáty ODS 2 mandáty  Starobucké sdružení nezávislých  3 mandáty oprava mostku u OH a na hřbitov – 667 800,-Kč – provedla firma POPR
- vánoční besídka v OH

2003

- schváleno vydávání místního zpravodaje (Bukoviny)
- 4.posezení s důchodci
- vstup obce do Společenství obcí Podkrkonoší
- zřízeny venkovní Úřední desky
- zakoupen nový počítač na OÚ
- zadáno zhotovení Územního plánu Archit. atelieru Tenet
- dětský den spolu s TJ Sokol
- havárie stropu nad bezbariérovým bytem v č.p. 50, provedena rekonstrukce a zahájena výstavba malobytu v 1.poschodí
- zhotovena digitální mapa obce
- schválena změna topení v OH přechodem na LTO – 280 000,-Kč (včetně vymalování)
- schváleny stanovy Svazku obcí Podkrkonoší
- od listopadu schválena změna funkce starosty z neuvolněné na uvolněnou
- schváleno zadání Územního plánu
- 25 000,- podíl obce na zakoupení dvou mulčovačů Společenstvím obcí (na údržbu zeleně)
- podána žádost na rekonstrukci tělocvičny -  MŠMTS (nebyla poskytnuta)
- anketa na vodovod a kanalizaci
- rekonstrukce mostu k Dolcům – cca 1 000 000,-Kč
- oprava střechy OH – 23 000,-Kč
- rekonstrukce střechy č.p. 50 - 452 764,-Kč

2004

- podána žádost o dotaci na zhotovení ÚP
- podána žádost o dotaci na veřejné sportoviště – později zamítnuta
- prodej p.p.č. 514/7 v kat. úz. Prostř. Staré Buky – Dolníky – 627 000,-Kč
- 24.2. veřejné projednávání ÚP
- dostavba malobytu v 1.poschodí č.p. 50
- příspěvek TJ Sokol – 80 000,-
- zakoupen traktor Zetor 7341 Super – leasing od fy. AGRICO Týniště nad Orl., včetně lesní nástavby , radlice na sníh, sypače a rotační sekačky. Složena částka 320 000,-Kč, měsíční leasing 26 240,-Kč po dobu 4 let. Celková suma = 1 554 472,- Kč
- vypracován Povodňový plán obce (dotace 10 000,- od KÚ HK)
- havárie mostku u č.p.37 – opravu provedla Správa silnic
- 1. pálení čarodějnic
- Myslivecké sdružení – 50 000,-Kč
- vyzvednuty fragmenty sochy Jana Nepomuckého
- schváleno zadání Územního plánu
- 20. 6. Dětský den
- likvidace vybavení hasičské zbrojnice – bezúplatný převod HS Vlčice
- zahájena přestavba garáže u OÚ
- výstavba cyklostezky Staré Buky – Pilníkov. V rámci Svazku obcí získána dotace 300 000,-Kč, celková investice 1 600 000,-Kč. Náklady i dotace rozděleny v poměru 1:2 mezi obě zúčastněné obce
- vybrán poskytovatel bezdrátového připojení internetu – Hi-net Trutnov. Obec rozhodla uhradit ze svého rozpočtu ¾ nákladů za každé připojené místo (3 000,-)
- schváleno zvýšení poplatku za svoz TDO na 320,-Kč/osobu – nákup nových popelnic
- zastupitelstvo zamítlo žádost o změnu zadání ÚP podanou L.O.R. Česko, na výstavbu domů v Horních Starých Bukách
- v rámci Svazku obcí zakoupeny dva mulčovače pro údržbu zeleně
- žádost o přidělení dotací na:  cyklostezka Staré Buky Dolce (nebyla poskytnuta), na obnovu pomníku Jana Nepomuckého (neposkytnuta), na obnovu aleje ke hřbitovu (neposkytnuta), na opravu střechy sociálního zařízení u OÚ – přidělena částka 112 000,- Kč, na vybudování Veřejného sportoviště – částka 200 000,-Kč. Obě částky byly z Drobného programu KÚ Hradec Králové

2005

- zadáno zhotovení znaku a praporu obce
- zakoupen nábytek do kanceláře OÚ
- TJ SOKOL – 80 000,-Kč
- řešeny přestupky – nedovolené vypalování trávy a nepovolené kácení zeleně
- 24. března zemřela po těžké nemoci místostarostka paní Makešová.
- schválení návrhu znaku a praporu obce zastupitelstvem
-  2. pálení čarodějnic
- v rámci Svazku obcí získána dotace na projekt I. Etapa cyklostezka Staré Buky – Dolce, a na projekt přestavby půdních prostor v OH na turistickou ubytovnu
- zastupitelstvo zamítlo účast obce na realizaci peletárny ve Vlčicích
- sanace stoleté lípy v Dolníkách – cca 25 000,-Kč
- schválena úprava zadání ÚP – na rozšíření kempu v Dolcích
- zamítnuta žádost L.O.R. Česko – na povolení výstavby kolem komunikace na Starost (v okolí „Skalky“)
- MS – 20 000,-Kč
- schválen nákup krbových kamen do OH – 35 000,-Kč
- výběrové řízení na výstavbu Veřejného sportoviště – fa Roman Polák Trutnov za celkovou částku 598 318,-Kč – ( z toho dotace 200 000,-)
- 18. 11. – oslavy 650 let obce a odhalení restaurované sochy Jana Nepomuckého
- zabezpečení sochy osvětlením – 28 000,-Kč
- vánoční osvětlení u OÚ – 25 000,- Kč
- zastupitelstvo zamítlo žádost o účast obce při svépomocné opravě tělocvičny
- zastupitelstvo pověřilo starostu zahájením jednání o převodu kostela sv. Anny do majetku obce
- vánoční besídka v OH
- od předsedy Parlamentu ČR – převzat dekret na užívání praporu a znaku obce
- dokončena stavba veřejného sportoviště

Opravy kostela
sv. Anny
Staré Buky
jsou realizovány
za finanční podpory:
Královéhradeckého kraje
Ministerstva Kultury ČR
Česko-německého
fondu budoucnosti

2.TIF[1].tif

z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.2.2b) - obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova  Programu obnovy venkova ČR

Fulltextové vyhledávání

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

 

 

Obecní knihovna

každý čtvrtek

od 15 do 17 hodin  

 

Kniha STARÉ BUKY (historie obce)  v prodeji na Poště Partner Staré Buky a OÚ Staré Buky cena 350 Kč  

Nákup vyvážecího vleku na dříví realizován za finanční podpory z PRV prostřednictvím SZIF 

Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu Staré Buky je realizována za finanční podpory  Královéhradeckého kraje programu 16POV01  

 

 Oprava varhan v kostele sv. Anny ve Starých Bukách je realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje programu15KPG04

Oprava místní komunikace I a II Staré Buky - osada Dolníky realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje

2.TIF[2].tif

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
NOVÝ ODPOLEDNÍ AUTOBUSOVÝ SPOJ!
27
NOVÝ ODPOLEDNÍ AUTOBUSOVÝ SPOJ!
28
NOVÝ ODPOLEDNÍ AUTOBUSOVÝ SPOJ!
29
NOVÝ ODPOLEDNÍ AUTOBUSOVÝ SPOJ!
30
NOVÝ ODPOLEDNÍ AUTOBUSOVÝ SPOJ!
31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

177927