Je nutné nainstalovat Flash player

Je nutné nainstalovat Flash player

Drobečková navigace

Úvod > Dějiny obce > Období 1990 - 2005

Období 1990 - 2005 (krátké ohlédnutí)

24. listopadu 1990 – první svobodné volby, účast 78,55% voličů, OF – 63,08%, KSČ – 36,92% hlasů. Složení zastupitelstva:

Starostou zvolen Ladislav Marvan, místostarostou Jiří Bischof

1991

„učednické období“ demokraticky zvoleného zastupitelstva
- zastupitelstvo schvaluje první Vyhlášku o nakládání s odpady
- prodej domů č.p. 63 a 86 z vlastnictví obce

1992

- zahájena činnost zdravotního střediska 1x týdně

1993

- ukončení provozu mateřské školky pro nerentabilní provoz
- oprava místní komunikace do Horních Starých Buků
- příprava projektové dokumentace na protipovodňové úpravy Starobuckého potoka

1994

- vybudování pevných komunikací k č.p. 33 a na Červený kopec
- odhlasováno snížení počtu zastupitelů pro příští voloby
- započata oprava hřbitovní zdi
- komunální volby v listopadu: KSČM – 4 ODS – 3 mandáty.  Starostou zvolen Bischof, místostarostou Hermanová
- oprava mostku u č.p. 131

1994 – 1995

PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY HORNÍHO TOKU STAROBUCKÉHO POTOKA
Při této akci byly v celém úseku rekonstruovány mostky a lávky z prostředků obce.

1995

- schváleno vyplácení jednorázových příspěvků při narození dítěte nebo úmrtí občana ve výši 1000,-Kč
- dokončení opravy hřbitovní zdi
- oprava střechy u č.p.43
- opravy mostků u č.p. 113 a 115 a za č.p. 67
- 16. prosince – Vánoční odpoledne s dětmi a 1.posezení  s důchodci

1996

- příspěvek na opravu komunikace k č.p. 31
- zakoupen křovinořez
- zakoupen počítač pro ZŠ Pilníkov-
- TJ SOKOL – 20 000,-Kč
- Domov důchodců Pilníkov - 20 000,-
- DD Lampertice  - 6 000,-
- TJ SOKOL oprava střechy  kabin a branek
- Volby do Parlamentu ČR – účast 82,3% voličů
- Schváleno poskytování příspěvku na výstavbu individuálních ČOV (50%)
- 2.posezení s důchodci

1997

- MS Staré Buky - 50 000,- na opravu chaty
- TJ SOKOL – 100 000,- na výstavbu kiosku
- DD Pilníkov - 20 000,-
- DD Lampertice – 10 000,-
- Obci Střeň u Litovle – 100 000,-Kč na odstraňování povodňových škod
- Zahájena přestavba agitačního střediska a kina na Obecní hospodu
- schválena dotace TJ SOKOL – 50 000,- na rekonstrukci sociálního zařízení pro rok 1998

1998

- výstavba dvou malobytů v č.p. 50 (bývalá školka)
- dokončení výstavby Obecní hospody – v celkové částce cca 2.500 000,-Kč
- volby do Parlamentu ČR
- listopad komunální volby: ODS – 4 mandáty   KSČM – 3 mandáty
- v tomto roce telefonizace celé obce Telecomem
- zvýšen příspěvek při narození na 5 000,- a při úmrtí na 2 000,-Kč

1999

- zrušeno poskytování dotací na ČOV
- zhotovení mostovky u č.p. 67
- rekonstrukce mostku u č.p. 1 -  100 000,-Kč
- odprodej akcií Východočeské energetiky a Východočeské plynárenské
- kolaudace a přidělení malobytů
- rekonstrukce prostor v č.p. 50 na novou ordinaci prakt. lékaře
- dětský den – Kůň a dítě – u Ciprů

2000

- přestěhování ordinace do nových prostor
- zakoupen nový počítač na OÚ
- 1. 4. Dětský karneval
- schválena a zahájena půdní vestavba dvou bytů v č.p. 50, ve výběrovém řízení zvítězila firma Medis Holding, a.s.,  která výstavbu provedla o 600 000,- levněji, než byla nejnižší nabídka ostatních firem.
- ZAHÁJENY PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY DOLNÍHO TOKU STAROBUCKÉHO POTOKA

2001

- dostavba půdních bytů – celková částka 2.136 372,-Kč + 300 000,- ČOV. Obec na tuto akci získala státní dotaci ve výši 640 000,-Kč
- zahájena výstavba dvou bytů v 1. poschodí a bezbariérového v přízemí č.p. 50
- v březnu 3. posezení s důchodci – 70 účastníků
- HISTORICKÝ MAJETEK - OBCI PŘEVEDENY LESY – zřízen subjekt Obecní lesy Staré Buky,  lesní hospodář Kaplan Marek
- TJ SOKOL – 20 000,- Kč
- MS Staré Buky – 20 000,-Kč
- Hospic Červený Kostelec – 5 000,-Kč
- Schválen přechod na kapitační platby za svoz domovního odpadu

2002

- schválena nová Vyhláška o nakládání s odpady s účinností od 1.dubna
- opravy komunikací k č.p. 16 – 367 000,-Kč, a č.p. 100 – 259 694,-Kč
- zakoupen malotraktor MTD pro TJ SOKOL – 80 000,-Kč
- volby do Parlamentu ČR
- prodej č.p. 47
- oprava mostu a zdi u Menglerů, - 318 955,-Kč, (100 000,-uhradila Správa silnic)
- oprava cesty na Dolce 20 000,-
- 100 000,-Kč obci Předmíř na povodňové škody
- hydrogeologický průzkum hřbitova
- 50 000,- TJ SOKOL
- listopad- volby do Senátu ČR a komunální volby: KSČM 2 mandáty ODS 2 mandáty  Starobucké sdružení nezávislých  3 mandáty oprava mostku u OH a na hřbitov – 667 800,-Kč – provedla firma POPR
- vánoční besídka v OH

2003

- schváleno vydávání místního zpravodaje (Bukoviny)
- 4.posezení s důchodci
- vstup obce do Společenství obcí Podkrkonoší
- zřízeny venkovní Úřední desky
- zakoupen nový počítač na OÚ
- zadáno zhotovení Územního plánu Archit. atelieru Tenet
- dětský den spolu s TJ Sokol
- havárie stropu nad bezbariérovým bytem v č.p. 50, provedena rekonstrukce a zahájena výstavba malobytu v 1.poschodí
- zhotovena digitální mapa obce
- schválena změna topení v OH přechodem na LTO – 280 000,-Kč (včetně vymalování)
- schváleny stanovy Svazku obcí Podkrkonoší
- od listopadu schválena změna funkce starosty z neuvolněné na uvolněnou
- schváleno zadání Územního plánu
- 25 000,- podíl obce na zakoupení dvou mulčovačů Společenstvím obcí (na údržbu zeleně)
- podána žádost na rekonstrukci tělocvičny -  MŠMTS (nebyla poskytnuta)
- anketa na vodovod a kanalizaci
- rekonstrukce mostu k Dolcům – cca 1 000 000,-Kč
- oprava střechy OH – 23 000,-Kč
- rekonstrukce střechy č.p. 50 - 452 764,-Kč

2004

- podána žádost o dotaci na zhotovení ÚP
- podána žádost o dotaci na veřejné sportoviště – později zamítnuta
- prodej p.p.č. 514/7 v kat. úz. Prostř. Staré Buky – Dolníky – 627 000,-Kč
- 24.2. veřejné projednávání ÚP
- dostavba malobytu v 1.poschodí č.p. 50
- příspěvek TJ Sokol – 80 000,-
- zakoupen traktor Zetor 7341 Super – leasing od fy. AGRICO Týniště nad Orl., včetně lesní nástavby , radlice na sníh, sypače a rotační sekačky. Složena částka 320 000,-Kč, měsíční leasing 26 240,-Kč po dobu 4 let. Celková suma = 1 554 472,- Kč
- vypracován Povodňový plán obce (dotace 10 000,- od KÚ HK)
- havárie mostku u č.p.37 – opravu provedla Správa silnic
- 1. pálení čarodějnic
- Myslivecké sdružení – 50 000,-Kč
- vyzvednuty fragmenty sochy Jana Nepomuckého
- schváleno zadání Územního plánu
- 20. 6. Dětský den
- likvidace vybavení hasičské zbrojnice – bezúplatný převod HS Vlčice
- zahájena přestavba garáže u OÚ
- výstavba cyklostezky Staré Buky – Pilníkov. V rámci Svazku obcí získána dotace 300 000,-Kč, celková investice 1 600 000,-Kč. Náklady i dotace rozděleny v poměru 1:2 mezi obě zúčastněné obce
- vybrán poskytovatel bezdrátového připojení internetu – Hi-net Trutnov. Obec rozhodla uhradit ze svého rozpočtu ¾ nákladů za každé připojené místo (3 000,-)
- schváleno zvýšení poplatku za svoz TDO na 320,-Kč/osobu – nákup nových popelnic
- zastupitelstvo zamítlo žádost o změnu zadání ÚP podanou L.O.R. Česko, na výstavbu domů v Horních Starých Bukách
- v rámci Svazku obcí zakoupeny dva mulčovače pro údržbu zeleně
- žádost o přidělení dotací na:  cyklostezka Staré Buky Dolce (nebyla poskytnuta), na obnovu pomníku Jana Nepomuckého (neposkytnuta), na obnovu aleje ke hřbitovu (neposkytnuta), na opravu střechy sociálního zařízení u OÚ – přidělena částka 112 000,- Kč, na vybudování Veřejného sportoviště – částka 200 000,-Kč. Obě částky byly z Drobného programu KÚ Hradec Králové

2005

- zadáno zhotovení znaku a praporu obce
- zakoupen nábytek do kanceláře OÚ
- TJ SOKOL – 80 000,-Kč
- řešeny přestupky – nedovolené vypalování trávy a nepovolené kácení zeleně
- 24. března zemřela po těžké nemoci místostarostka paní Makešová.
- schválení návrhu znaku a praporu obce zastupitelstvem
-  2. pálení čarodějnic
- v rámci Svazku obcí získána dotace na projekt I. Etapa cyklostezka Staré Buky – Dolce, a na projekt přestavby půdních prostor v OH na turistickou ubytovnu
- zastupitelstvo zamítlo účast obce na realizaci peletárny ve Vlčicích
- sanace stoleté lípy v Dolníkách – cca 25 000,-Kč
- schválena úprava zadání ÚP – na rozšíření kempu v Dolcích
- zamítnuta žádost L.O.R. Česko – na povolení výstavby kolem komunikace na Starost (v okolí „Skalky“)
- MS – 20 000,-Kč
- schválen nákup krbových kamen do OH – 35 000,-Kč
- výběrové řízení na výstavbu Veřejného sportoviště – fa Roman Polák Trutnov za celkovou částku 598 318,-Kč – ( z toho dotace 200 000,-)
- 18. 11. – oslavy 650 let obce a odhalení restaurované sochy Jana Nepomuckého
- zabezpečení sochy osvětlením – 28 000,-Kč
- vánoční osvětlení u OÚ – 25 000,- Kč
- zastupitelstvo zamítlo žádost o účast obce při svépomocné opravě tělocvičny
- zastupitelstvo pověřilo starostu zahájením jednání o převodu kostela sv. Anny do majetku obce
- vánoční besídka v OH
- od předsedy Parlamentu ČR – převzat dekret na užívání praporu a znaku obce
- dokončena stavba veřejného sportoviště

Opravy kostela
sv. Anny
Staré Buky
jsou realizovány
za finanční podpory:
Královéhradeckého kraje
Ministerstva Kultury ČR
Česko-německého
fondu budoucnosti

2.TIF[1].tif

z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.2.2b) - obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova  Programu obnovy venkova ČR

Fulltextové vyhledávání

14. 5. Bonifác

Zítra: Žofie

 

 

 Obecní knihovna

každý čtvrtek

od 15 do 17 hodin  

Seznam knih:

dospělí.xlsx

dětské.xlsx 

--------------------

Kniha STARÉ BUKY (historie obce)  v prodeji na Poště Partner Staré Buky a OÚ Staré Buky cena 350 Kč  

Nákup vyvážecího vleku na dříví realizován za finanční podpory z PRV prostřednictvím SZIF 

Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu Staré Buky je realizována za finanční podpory  Královéhradeckého kraje programu 16POV01  

 

 Oprava varhan v kostele sv. Anny ve Starých Bukách je realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje programu15KPG04

Oprava místní komunikace I a II Staré Buky - osada Dolníky realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje

2.TIF[2].tif

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Návštěvnost stránek

215956