Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Pravidlapro opravy a údržbu místních komunikací obce Staré Buky 20.11.2018
JEDNACÍ ŘÁD OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Starých Bukách.pdf 20.11.2018
Směrnice - Obálková metoda prodeje majetku ve vlastnictví obce 01.06.2018
Obecně závazná vyhláška o zvýšení místního koeficientu, kterým se násobí daň z nemovitostí   01.01.2013
Vyhláška 1/2010 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 10.05.2010
Vyhláška č. 1/2002 - o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

01.04.2002

Vyhláška o místním poplatku za hrací přístroj

01.01.1998

ozv-mistni-poplatek-z-pobytu 2024.pdf

ozv-mistni-poplatek-ze-psu 2024.pdf

01.01.2024

01.01.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

Zápis 2 - 22.pdf
Zápis 1 - 22.pdf
Zápis 9-021 gdpr.pdf
Zápis 8-021 gdpr.pdf
Zápis 7-021 gdpr.pdf
Zápis 6-021 - GDPR.docx
Zápis 5-021.pdf
Zápis 4-021 GDPR.pdf
Zápis 3-021 gdpr.pdf
Zápis 2-021 .docx
Zápis 1 - 021.docx
Zápis 9- 020.docx

Zápis 8 - 020.docx

Zápis 4 - 020 - GDPR.pdf

Zápis 3 - 020 - Mimořádné GDPR.pdf

 Zápis 2 - 020 GDPR.pdf

Zápis 1 - 020 GDPR.pdf

Zápis 9 - 019.pdf

Zápis 8 - 019.pdf

Zápis 7 - 019.pdf

Zápis 6 - 019.pdf

Zápis 5 - 019.pdf

Zápis 4 - 019.pdf

Zápis 3 - 019 GDPR.pdf

Zápis 2- 019 GDPR.pdf

Zápis 1- 019 GDPR.pdf

Ustavující zasedání - Zasedání 10 - 018.pdf

Zápis 9 - 018 GDPR.pdf

Zápis 7- 018.pdf

Zápis 6 - 018.pdf

Zápis 5 - 018.pdf

Zápis 4 - 018.pdf

Zápis 2 - 018.docx

Zápis 1 - 018.pdf

Zápis 10 - 017.pdf

Zápis 9- 017.pdf

Zápis 8 - 017.pdf

Zápis 7 - 017.pdf

Zápis 6 - 017.pdf

 Zápis 5 - 017.pdf

 Zápis 4 - 017.pdf

 Zápis 3 - 017.pdf

 Zápis 2 - 017.pdf

 Zápis 1 - 017.pdf

Zápis 10 - 016.pdf, Protokol výběrové řízení.doc zprava posouzeni nabídek.docx

Zápis 9- 016 (003).pdf
Zápis 8- 016.pdf
Zápis 7- 016.pdf
Zápis 6- 016.docx
Zápis 5- 016.pdf
Zápis 4- 016.pdf
Zápis 3 - 016[4].pdf
Zápis 2 - 016.pdf
Zápis 1 - 016.pdf
Zápis 12- 015.pdf
Zápis 11- 015.pdf
Zápis 10- 015.pdf, Výběrové řízení.pdf, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf
Zápis 9- 015.pdf
Zápis 8- 015.pdf
Zápis 7- 015.pdf
Zápis 3 - 015.docx
 Zápis 2 - 015.docx
Zápis 1 - 015.docx
Zápis z ustavujícího zasedání.docx